او برام زندگی روشن و پاکه

وقتی نوشتم روی خاک, روی ابرها, روی قلبم

 

وقتی نوشتم روی آب,روی گل ها, روی چشمم

وقتی نوشتم که خدا ته قلب آدمهاست

مثل رنگ سبز همه دریاست

وقتی خواندم که خدا جون منه

وقتی فریاد زگلم آمدکه اوعشق منه

روی ابرها توی باران او را دیدم

روی دریا توی گلها او را دیدم

او برام زندگی روشن و پاکه

نبض عشق و ریشه صدای خاکه

من نوشتم توی هر زمزمه آب روان باد خزان

من نوشتم روی برگ ها, روی موج های روان

اونوشت, توی هر بود ونبود

اونوشت, زیراین گنبد کبود

توی عشق, توی چشم های پراز اشک وترانه

توی باغچه, توی گل های پر از فسانه

باصدات میام , همه جا تورو ببینم

با نگات میام , همه جا پیشت می شینم

روی گونه های خیس اشکت

روی لب های پر خنده ات

میام توی موج آرزوها, توی قلبت

توی سینه, توی آهنگ نگاهت

توی گرمهای دست هات, توی چشمهات

توهر کلمه موج دفتر شعرات

من نوشتم, نفسام برات ترانه میگه

بودنت برام غزل عاشقانه میگه

من نوشتم, یاد تو توی قلبم موج دریاست

من نوشتم, اسم تو روی گل ها, توی دلم , روی پر پرنده هاست

بادلم میام, همه جا تورو ببینم

توی اشک هام, همه جا بپات میریزم

توهمان معنی اسمی که درروح منی

توهمان صدای عشقی که توی قلب منی

من نوشتم روی خاک, روی ابرها, روی باران

من نوشتم روی باد, روی گل ها, روی آب های روان

توی رگ ها, توی خون

توی اشک ها, توی جون

توی هر لحظه که هستی دیدنت

نبض عشق هستیم, به بودنت

 

بازگشت به قبل