ذره الهی

وقتی انسان در خود گم می‌شود , یعنی هنر خود را

از دست داده است .

هنر انسان , همان ذره الهی است که بودیعه به انسان سپرده شده است .

بازگشت به قبل